Członek RPP chce stworzyć fundusz św. Barbary oparty na katolickich wartościach

– Polska jest krajem, w którym
zamieszkuje ogromna liczba katolików
Nadal jesteśmy najbardziej katolickim państwem Europy. Z tego powodu
warto rozważyć wykorzystanie katolickiej nauki społecznej przy tworzeniu nowych funduszy inwestycyjnych