Kiedy przestrzegasz prawo…

Kiedy przestrzegasz prawo mojżeszowe ale bankowe już nie wiec trafiasz na listę ostrzeżeń publicznych KNF link
#bekazkatoli #finanse