Świadczenie „Mama 4 plus” otrzymuje już prawie 50 tys. osób

A wpłynęło do tej pory 56,2 tys. wniosków o przyznanie świadczenia.